Права за ползване на материали от
https://horoskop-astrom.com/

Платформата “horoskop-astrom.com” (www. horoskop-astrom.com) е собственост на „АЗИМУТЕНЕРДЖИ“ЕООД, БУЛСТАТ: BG206080628, със седалище и адрес на управление: България, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ж.р.Тракия, бл. 144, вх.Г, ап.10

Съдържанието на https: horoskop-astrom.com  е защитено чрез Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Това е политика, която защитава авторските ни права /всички текстове и снимки/.

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за ползване.

Тези общи условия представляват Договор между Вас и horoskop-astrom.com, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия. Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта horoskop-astrom.com. Със зареждането на интернет страницата на horoskop-astrom.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате.

При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта horoskop-astrom.com.

“Потребител” е всяко физическо лице, което използва сайта horoskop-astrom.com.

Авторски права

  • Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта horoskop-astrom.com, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  • При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към horoskop-astrom.com. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от horoskop-astrom.com.

Това означава, че може да копирате, използвате, променяте и споделяте съдържанието на статии, но за целта трябва изрично да упоменете, че източника е horoskop-astrom.com и да поставите линк към оригиналния адрес от сайта

Копиране и взаимстване на статии, откъс от текстове!

Копирането на статии от horoskop-astrom.com в други сайтове е позволено при следните две условия:

— Трябва да бъда упоменат като автор https://horoskop-astrom.com/ заедно с линк към оригиналната страница в сайта horoskop-astrom.com и това трябва да стане в самото начало на статията.

— Всички линкове от оригинала, които сочат към вътрешни статии в блога (започващи с horoskop-astrom.com) трябва да бъдат запазени. Това гарантира цялостта на статията, защото някои откъси нямат смисъл, ако съответен линк липсва.

Ограничаване на отговорността

  • horoskop-astrom.com не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
  • horoskop-astrom.com не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.
  • horoskop-astrom.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт. horoskop-astrom.com има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

horoskop-astrom.com  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Ако имате въпроси, за които не намирате информация пишете ни чрез формата за контакт: astrom@abv.bg